Mini disc brushes

Mini brushes for toolmakers.

mini brushes

FPS

Model Ø Shaft Material
A 22 3 White bristle 50
B 22 3 Black bristle 50
C 22 3 Palm fiber 50
D 19 3,17 Steel 50
D 22 3 Steel 50
D 25 3,17 Steel 50
D 28 3,17 Steel 50
D 38 3,17 Steel 50
Model Ø Shaft Material
E 22 3 Natural fiber 50
F 22 3 Non woven 50
G 22 3 Green non woven 50
H 22 3 Wool 50
I 22 3 White cotton 50
J 22 3 Yellow cotton 50
K 22 3 Leather 50

Mini end brushes

Mini brushes for toolmakers.


Model Ø Shaft Material
M 5 3 White brislte 50
N 5 3 Black brislte 50
O 5 3 Palm fiber 50
P 5 3 Steel 50
P 6 3,17 Steel 50
P 8 3,17 Steel 50
FPS

FPS

Mini cup brushes

Mini brushes for toolmakers.


Model Ø Shaft Material
Q 12 3 White brislte 50
R 12 3 Black brislte 50
S 12 3 Palm fiber 50
T 12 3 Steel 50
U 12 3 Natual fiber 50
FPS

FPS